Vores verden i dag er præget af stor omskiftelighed, og det stiller nye krav til os som mennesker. Virksomheder er mennesker. Du kan ikke forandre andre mennesker, men du kan give dem “rum” til at forandre sig i.

I dag er det næsten et grundvilkår, at virksomheden hele tiden ændrer sig. Det kræver, at man som leder har en god portion situationsfornemmelse og mod, så man både kan håndtere de forandringer virksomheden går igennem, men også formår at håndtere og forstå medarbejdernes reaktionsmønstre og bevæggrunde. Er der mislyd i teamet, så performer gruppen ikke optimalt.

Få en samtale, hvis I ønsker et udviklingsforløb, der kan skabe stærkere kurs, koordinering og commitment.

Ønsker I højtydende teams (High Performance) og selvledende medarbejdere for at omstille jer til nutidens omskiftelighed?

  • Start med at fokusere på ledernes håndtering af situationsbestemt ledelse. Ledelse kan ikke koges ned til en enkel form eller en særlig stil – den gode leder er hverken den delegerende eller kontrollerende type. Den gode leder kan tilpasse sin ledelse til den enkelte situation og medarbejder.
  • Brug præstationspsykologi – hvordan man udnytter de ressourcer, drivkræfter og potentialer der er til stede i den enkelte, og i jeres teams.
  • Fokuser på kommunikationen og relationerne vertikalt koordinerende, internt og eksternt brobyggende samt organisatorisk samlende.
  • Anerkend og værdsæt forskellighed.
  • Udvikl High Performance Mindset – Vid det I gør er godt, men hele tiden kan gøres bedre. Sæt fokus på balancen mellem at have det godt og gøre det godt, så man ikke brænder ud, får stress mv.

Derefter kan I,

  • lære medarbejderne at bede om den ledelse de hver især har brug for.
  • åbne op for kommunikation samt øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem ledere og medarbejdere angående præstationer og udvikling.
  • hjælpe medarbejderne med at udvikle sin kompetence og sit engagement.
  • lære medarbejderne at være selvstændige og selvledende.

Når jeg i test også fokuserer på drivkræfter, så er det fordi drivkræfterne er vores værdier, og de er fastere forankret end vores adfærd. Vi kan flytte på vores adfærd, det er meget svært at flytte på vores værdier. Overbevisninger er stærkere end værdier, så en skjult overbevisning kan spænde ben for en selv. (overbevisning = stærk holdning løftet op over det som kan bevises).

Når jeg arbejder med medarbejdermotivation, arbejder jeg med værdier samt medarbejdernes oplevelse af vedligeholdelsesfaktorerne (Sociale behov, tryghed/sikkerhedsfølelse, fysiske behov). Er der ikke styr på dem, kan det skabe mistrivsel.

PRISER

Kontakt mig for uforpligtende tilbud, da prisen afhænger af omfang og indhold.

“Ja tak, jeg vil gerne høre mere...