Familievirksomheder er den helt dominerende virksomhedsform i Danmark. Ca. 77% af SMV virksomhederne i Danmark er ejerledede. (SMV = små og mellemstore virksomheder). 

De fleste ejerledere er stærke virksomhedsledere med arbejdsdage på 10-12 timer. Virksomheden er ofte så tidskrævende, at lederen stort set ikke har tid til at beskæftige sig med andet end daglig drift. Lederen kan derfor let blive flaskehals, så der mangler tid og energi til fx at prioritere den vigtige egen refleksion, kulturel ledelse, prioritering af initiativer og planlægning af den langsigtede strategi. 

Jeg kan tilbyde hjælp til  SMVérne, ift. ledersparring, Advisory Board eller bestyrelse.

Du spørger måske “Hvorfor skal jeg bekymre mig om det?” Fordi du kan få ro og retning på alle dine tanker, og hjælp til at vækste og navigere i det digitale landskab og den øgede kompleksitet.

Og fastholder måske fortsat “Men jeg kan ikke se behovet?” Nej, det kunne flere som tilmeldte sig det 4 årige forskningsprojekt “Vidensforum” heller ikke – fx er Cadpeople vækstet fra 20 – 50 medarb. under projektet. Ifølge Claus Møller fra Cadpeople var det nysgerrighed og ikke et følt behov som udløst en tilmelding fra ham.  Du har det måske ligesom ham og lign. deltagere i projektet?

Ejerlederens blinde vinkel

For en SMV der vil vokse, er det ikke nok at identificere mulighederne for vækst i forretningsmodellen. Organiseringen skal understøtte forretningsmodellen, og alle skal i arbejdstøjet.

“Jeg vil bestemme”

“Det er min virksomhed”

“Andre skal ikke blande sig”

Fuld respekt for, at man som ejerleder måske ikke har lyst til indblanding fra andre. Men jeg har erfaring for, at det ofte er ejerlederens blinde vinkel på egen personprofil, lederstil og frihedstrang, som har betydning for virksomhedens vækstmuligheder og succes med samme.

INDHOLD:

For at understøtte vækst og indtjening kan jeg hjælpe med:

 • Virksomhedsscreening (nutidsbilledet).
 • Fastlæggelse af lederprofil.
 • Fastlæggelse af organisationsprofil. 

FORM:

 • Fortroligt rum og en fortrolig sparringspartner med stor ledelseserfaring.
 • Kvartalsvis (eller oftere) sparring og opfølgning i virksomheden.
 • Vi arbejder med sammenhængskraft, relationer, adfærd, præstationspsykologi og kommunikation.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 • Afdækket egen lederprofil – dine styrker og svagheder som leder.
 • Med viden om lederprofil og organisationsprofil skaber vi gennem dialoger det grundlag, som gør at du som leder får styrket din ledelse. Vi afdækker dine meninger og ideer, og udfordrer dem sammen for derigennem at udvikle de veje, som du kan gå.
 • Efter hver samtale iværksætter vi initiativer, som vi vil følge op på efterfølgende.

FRIHEDSTRANG:

Trangen til frihed er ofte et tydeligt træk hos ejerlederne – fx muligheden for at træffe hurtige beslutninger, bestemme retningen, føre ideer ud i livet eller ønsket om økonomisk uafhængighed.

Positive effekter af frihedstrangen, fx

 • Viljestyrke og tro på egne ideer gør ejerlederen til en humlebi, der flyver mod alle odds.
 • Motivationen er enorm stærk og ejerlederen tør gå mod strømmen.
 • Ejerlederens stærke intuition kan føre til nye forretningsområder, en analytisk tilgang aldrig ville have afdækket.

Negative effekter af frihedstrangen, fx

 • Iveren efter at føre ideer ud i livet kan betyde, at der sættes gang i flere projekter, end ejerlederen får styret i mål.
 • Manglende prioritering af initiativer og ideer stresser organisationen. Tager organisationen ikke ejerskab, bliver udførelsen ikke en succes.
 • Forretningsmodel og udviklingsmål findes kun i ejerlederens hoved, hvilket kan gøre virksomheden til et skib uden retning.
 • Manglende interesse i andres feedback – der kan opfattes som kritik – betyder, at ejerlederen mister gevinsten ved værdiskabende forslag.

Forskning viser at der er overvægt af røde personprofiler blandt ejerlederne, dvs. resultatorienterede, konkurrence-mindede ledere, der elsker udfordringer. De blå personprofiler, som er mere analytiske, systematiske og detaljeorienterede, og de gule, som typisk er idérige, udadvendte og involverende, er også repræsenteret blandt lederne, mens få har en decideret grøn profil, som typisk er den, der forsøger at “holde sammen” på organisationen. Hvis du vil vide mere om personprofiler.

Som ejerleder er fokus på din organisation vigtig.

 • Få alle ombord på de strategiske initiativer. Ellers risikerer du, at organisationen sejler en anden kurs end den, du har udstukket. Konsekvens: din virksomhed bliver som et skib uden ror.
 • Virksomheden skal rumme personer, som komplementerer dine kompetencer. Er din ledelsesprofil meget kreativ og innovativ, men mangler din organisation profiler, der forankrer processer og holder styr på fremdriften, når du ikke dit mål.
 • Rationalet bag forretningsmodellen falder sammen, hvis organiseringen ikke matcher. Vælger du fx at satse på et nyt forretningsområde uden de nødvendige kompetencer og ressourcer i virksomheden, når du ikke i mål.
 • De rigtige kompetencer er ikke nok. Får du ikke samspillet mellem dig og organisationen til at blomstre, risikerer du at demotivere organisationen og skabe konflikter. En idéskaber skal fx overveje, hvordan en system- og procesfokuseret medarbejder motiveres.
 • Overvej diversitet når du sammensætter dit team. Undgår du mellemledere og nøglepersoner med modsatte ledelses- og personprofiler, fordi det giver dig modspil og “bøvl”, får du ikke gennemarbejdede og robuste tiltag for vækst.

PRISER

Kontakt mig for uforpligtende tilbud

                                                     “Ja tak, jeg vil gerne høre mere…”

Advisory Board og Bestyrelse

FORDELEN VED EN PROFESSIONEL BESTYRELSE:

En ejerledet virksomhed kan have stor gavn af en bestyrelse, hvis man bruger de mennesker, der sidder der konstruktivt – for selvom man kan meget selv, kan fortrolig sparring med andre kompetente mennesker gøre strategier og beslutninger endnu bedre.

Hvad er det værste der kan ske? Det er dig som ejerleder, der ansætter bestyrelsen, så du kan altid skifte den ud eller droppe den, hvis den ikke skaber værdi – men det gør den. Så prøv det!

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING:

Det er ikke nødvendigvis din bedste ven, fætter eller søster som er de rigtige medlemmer, med mindre de har netop de kompetencer du vil have ind i bestyrelsen og kan understøtte diversitet. Du får forskellige input og et mere nuanceret billede af hvordan du kan drive din virksomhed, hvis du skaber diversitet i både kompetencer, alder, baggrund og køn.

Print – Mit bidrag til bestyrelsen

MIT BIDRAG:

Fremhævede kompetencer:

 • Økonomisk overblik – Råderum.
 • Org.udv. og samarbejde – Sammenhængskraft.
 • Strategi og forretningsudvikling – Retning.

Karakter:

 • Teamplayer – ledelse er både resultat af og afhængig af relationer.
 • Høj integritet – det er vigtigt for mig at være autentisk, og etik og moral er en af mine primære drivkræfter.
 • Passioneret og ambitiøs – jeg giver mig altid 100% for det arbejde jeg tager på mig.

Bestyrelseserfaring:

 • Stor indsigt i ledelsesstrukturer, juridiske rammer for bestyrelsesarbejdet, ejeraftaler mv.
 • Mange års erfaring fra det kommunaltekniske område.
 • Medlem af Bestyrelsesforeningen – Opdateret viden.

Den røde tråd: 

Resultat, forandring og effektivisering

 • Helhedsorienteret og analytisk syn på problemstillinger.
 • Handlingsorienteret tilgang til komplekse udfordringer.
 • Relationel og organisatorisk forståelse.
 • Stærk på forandringsledelse, forandringskommunikation, adfærds- og forandringspsykologi.